Velkommen
til bydelens nye møteplass
Norges grønneste
svømmeanlegg og aktivitetshus
Langbølgen Bad & Aktivitetshus
Et sted å oppleve

Velkommen til prosjektet

Langbølgen Bad & Aktivitetshus

Et aktivitetshus som kan bli bydelens nye møteplass på tvers av generasjoner, med samlokalisering av tilbud for mange ulike brukergrupper, i et multifunksjonelt og unikt bygg.

Vår miljøambisjon er at bygget skal bli Norges grønneste bad og aktivitetshus.

 

 

 

Vis din støtte til prosjektet
ved å signere oppropet.

Vis din støtte til prosjektet
ved å signere oppropet.